W ślad za zaproszeniem przesłanym przez Pana Roberta Piaskowskiego – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Zarząd Stowarzyszenia gorąco zachęca Członków Ligi do udziału w badaniu przygotowanym przez portugalski Uniwersytetu w Aveiro dotyczącym zarządzania dziedzictwem kulturowym w miastach światowego dziedzictwa UNESCO. Koordynatorem tego projektu jest dr Diamantino Raposinho, wspierany w kontakcie z podmiotami badanymi m.in. przez sekretariat generalny Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), w której Kraków pełni prezydencję do 2022 roku.

Wyniki badania mogą być źródłem cennych informacji służących wspieraniu miast światowego dziedzictwa w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wypełniając tę ankietę, zarządcy polskich miast UNESCO mają okazję przyczynić się nie tylko do rozwoju wiedzy akademickiej nt. zarządzania dziedzictwem kulturowym, ale również tworzenia odpowiednich narzędzi pomocnych w jego ochronie.

Poniżej linki do badania oraz kontakt do dr Diamantino Raposinho z Uniwersytetu w Aveiro:

English: https://forms.ua.pt/index.php?r=survey/index&sid=942322&lang=en

French: https://forms.ua.pt/index.php?r=survey/index&sid=942322&lang=fr

Spanish: https://forms.ua.pt/index.php?r=survey/index&sid=942322&lang=es

Portuguese: https://forms.ua.pt/index.php?r=survey/index&sid=942322&lang=pt

Diamantino Raposinho, Department of Political Science, University of Aveiro

e-mail: diamantinoraposinho@ua.pt