*Alicja Jagielska-Burduk jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, absolwentką podyplomowych studiów MBA, członkinią Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji, redaktor naczelną Santander Art and Culture Law Review, autorką licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa ochrony zabytków i rynku sztuki.

Biuro Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” ma przyjemność poinformować, że nową Sekretarz Generalną Polskiego Komitetu ds. UNESCO została Pani dr Alicja Jagielska – Burduk, która zastąpiła prof. Sławomira Ratajskiego pełniącego tę funkcje od 2007 r.

Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy za życzliwość i współpracę na rzecz promocji i ochrony polskich obiektów światowego dziedzictwa UNESCO.

Natomiast Pani dr Alicji Jagielskiej – Burduk gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich założonych celów i wielu sukcesów w trakcie pełnienia tej odpowiedzialnej i wymagającej funkcji. Liczymy również, że śladem swoich znamienitych poprzedników pozostanie przychylna oraz otwarta na głosy polskich opiekunów i zarządców dóbr światowego dziedzictwa.

Oficjalne gratulacje od Zarządu i wszystkich Członków Ligi przesłał na ręce Pani Sekretarz Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Fiderewicz: