Łęknica

Miasto Łęknica jest położone na skrzyżowaniu Łuku Mużakowskiego i doliny Nysy Łużyckiej. Główną rzeką Łęknicy jest Nysa Łużycka stanowiąca granicę państwa, natomiast południową granicę miasta stanowi ujściowy odcinek rzeki Skrody.

Miasto jest ośrodkiem granicznym, a na jego terenie funkcjonuje przejście drogowe do leżącego po drugiej stronie Nysy Bad Muskau. Przy przejściu granicznym powstał jeden z największych bazarów handlowych w Europie. Na targowisku znajduje się około 1500 punktów handlowych zatrudniających około 2000 osób. Spośród atrakcji turystycznych na uwagę zasługuje leżący na peryferiach miasta Park Mużakowski, który 2 lipca 2004 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Park Mużakowski leży nad Nysą Łużycką, po obu stronach granicy Polski i Niemiec. Polska jego część znajduje się na terenie województwa lubuskiego, w powiecie żarskim, na terenie gminy Trzebiel, w mieście Łęknicy.

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO

Kategoria dziedzictwa światowego: dobro kulturowe (transgraniczny krajobraz kulturowy), Obszar dziedzictwa kulturowego: Nominowany przez UNESCO obszar obejmuje powierzchnię 348 ha. Po II wojnie światowej granica polsko-niemiecka podzieliła park na dwie części: zachodnia – 136,10 ha (wraz z zamkiem) – leży po stronie niemieckiej, na terenie miasta Bad Muskau, wschodnia (211,90 ha) – po stronie polskiej, w Łęknicy. Łączą je dwa mosty na Nysie Łużyckiej – Most Podwójny i Most Angielski. Obecnie stroną wschodnią Parku Mużakowskiego zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a stroną zachodnią Fundacja „Fürst-Pückler-Park-Bad Muskau”.

Uzasadnienie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO

  • data wpisu – 2004 rok
  • kryteria wpisu na Listę – 1,4

Park Mużakowski to jeden z najdoskonalszych przykładów europejskiej sztuki ogrodowej I połowy XIX wieku. Przez UNESCO jego wyjątkowa i uniwersalna wartość rozpatrywana jest w kategoriach tzw. „krajobrazu kulturowego”. Na Listę Światowego Dziedzictwa został wpisany w 2004 roku, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1

Park Mużakowski jest wybitnym przykładem krajobrazu kulturowego Europy, którego przyjęte koncepcje artystyczno-architektoniczne ukształtowały idealny wzorzec ogrodnictwa krajobrazowego.

Kryterium 4

Park Mużakowski jest prekursorem nowych założeń kompozycyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu przestrzeni miejskich, a także punktem zwrotnym w rozwoju architektury krajobrazu jako odrębnej dyscypliny. Godnym uwagi jest fakt, iż Park Mużakowski, noszący status dobra transgranicznego, jest jak dotychczas jedynym w Europie świadectwem ścisłej współpracy dwóch państw – polskiego i niemieckiego, na rzecz ochrony i rewaloryzacji tego szczególnego typu krajobrazu.

Obecnie Park Mużakowski odwiedza rocznie ponad 500 tys. turystów z całego świata. Park Mużakowski można zwiedzać pieszo, rowerem lub konno. O każdej porze roku, a nawet porze dnia, Park przybiera inną szatę i odkrywa przed nami swoje piękno.

ŚWIATOWY GEOPARK UNESCO ŁUK MUŻAKOWA

Łuk Mużakowa jest strukturą geologiczną, która powstała w efekcie oddziaływań lodowców ok. 340.000 lat temuPołożony na polsko-niemieckim pograniczu Łuk Mużakowa posiada niespotykanie regularny kształt, unikalną budowę wewnętrzną oraz specyficzną rzeźbę terenu, przez co uznawany jest za europejski fenomen w świecie przyrody nieożywionej. Ta transgraniczna struktura geologiczna obejmuje obszar 170 km², z czego w Polsce znajduje się 75 km².

Przemiany krajobrazowe obszaru Łuku Mużakowa, stanowią dzisiaj wyjątkowy walor świata geologicznego oraz przyrody ożywionej, co było podstawą dla ustanowienia na tym obszarze geoparku. W roku 2009 obszar Łuku Mużakowa uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego oraz został włączony do Światowej Sieci Geoparków. We wrześniu 2011 roku polsko-niemiecki obszar Łuku Mużakowa zyskał status transgranicznego Geoparku stowarzyszonego w Europejskiej Sieci Geoparków. Podczas 38 sesji Ogólnej Konferencji UNESCO, która odbyła się w Paryżu w listopadzie 2015 roku, Geopark Łuk Mużakowa został uprawniony do posługiwania się tytułem UNESCO i obecnie posiada tytuł Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa, stawiając geopark obok obiektów należących do listy światowego dziedzictwa.

Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa stanowi obecnie miejsce poznawania idei ochrony dziedzictwa geologicznego i użytkowania litosfery zgodnie z zasadami ekorozwoju.