Oświęcim

Miasto ma ponad 800-letnią historię i należy do najstarszych piastowskich grodów kasztelańskich w Polsce. Gród należał kiedyś do osoby o imieniu Oświęcim.

W czasie II wojny światowej znajdował się tutaj największy niemiecki obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady Auschwitz-Birkenau. W skład kompleksu wchodził obóz macierzysty KL Auschwitz I w Oświęcimiu, KL Auschwitz II-Birkenau w Brzezince, KL Auschwitz III-Monowitz w Monowicach oraz system wielu podobozów. Obóz ten, wyzwolony 27 stycznia 1945, pozostaje symbolem tragicznej historii masowej zagłady ok. 1,1-1,5 mln niewinnych ludzi, różnej narodowości i wyznań (90% stanowili Żydzi).

Obecnie na terenie byłego obozu znajduje się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, powstałe w 1947 r., a w 1979 r. wpisane na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski (1979) miasto i obóz znalazło się na trasie pielgrzymki Papieża Jana Pawła II. W roku 2006 w dniu 28 maja Oświęcim odwiedził Papież Benedykt XVI.