Gmina Lipnica Murowana

Miejscowość znajduje się na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Stanowi przykład typowej zabudowy miejskiej średniowiecznej osady o charakterze targowym, zbudowanym w układzie owalnicowym. Parterowe domy podcieniowe, zwrócone szczytami ku rynkowi, zbudowano w XVIII wieku, w czasach, gdy miejscowość utraciła już swoje znaczenie. Są to głównie domy drewniane o konstrukcji zrębowej, nakryte dachami naczółkowymi, tylko niektóre częściowo murowane. Większość drewnianych podcieni wspiera się na skromnie ozdobionych słupach.

Do najważniejszych zabytków należą:
  • drewniany kościół p.w. św. Leonarda z XV wieku, który w 2003 roku kościół został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  • gotycki kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła z XIV wieku.
  • barokowy kościół p.w. bł. Szymona z Lipnicy z XVII wieku.

Lipnica Murowana słynie z konkursu na palmę wielkanocną, organizowanego od 1958 roku.