W dniu 6 maja br. na portalu internetowym TVN24 Biznes w zakładce Moto ukazał się artykuł na temat propozycji wprowadzenia zmian w oznakowaniu drogowym umożliwiających umieszczanie na tablicach drogowych emblematu UNESCO. W artykule przywołano interpelację posła Tomasza Głogowskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa w Polsce, skierowaną do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany przepisów prawa umożliwiającej oznaczenie logiem UNESCO na znakach drogowych obiektów Światowego Dziedzictwa. Cytowany w artykule poseł T. Głogowski podkreślił istotne znaczenie wprowadzenia stosownych zmian w prawie, które pozwoliłyby na właściwe oznakowanie miejsc światowego dziedzictwa w Polsce. Zwrócił m.in. uwagę, że rozwiązania prawne w tym zakresie nie tylko znacząco podniosłyby świadomość turystyczną dotycząca występowania na terenie Polski obiektów unikatowych w skali świata, ale również pozytywnie wpłynęłyby na promocję i dostępność tych miejsc dla zwiedzających. Dodał, że obecnie w wielu miejscach na drogach krajowych można już spotkać tablice z logo UNESCO lub Komitetu Światowego Dziedzictwa, choć formalnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie przewiduje takiej możliwości. Należałoby więc prawnie tego typu rozwiązania i uporządkować istniejącą sytuację.

W artykule wspomniano również o podejmowanych w tym zakresie działaniach Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, które od 2013 r. zabiega o właściwe oznakowanie obiektów światowego dziedzictwa na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych.

Na koniec przytoczona została odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera na wspomnianą interpelację poselską, który poinformował, że „mając na względzie argumentację przedstawioną w treści interpelacji posła Tomasza Głogowskiego, resort infrastruktury podda analizie zasadność wprowadzenia do przepisów przywołanych wyżej rozporządzeń z zakresu znaków i sygnałów drogowych, zmian pozwalających na umieszczanie symbolu UNESCO na znakach informujących o atrakcjach turystycznych”.

Przypomnijmy, że podobna deklaracja złożona została przez Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury Jarosława Waszkiewicza podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce, które odbyło się 12 kwietnia 2021 r.

Poniżej link do artykułu:

https://tvn24.pl/biznes/moto/znaki-drogowe-w-polsce-logo-unesco-na-znakach-mi-odpowiada-5087088