40 lat temu, we wrześniu 1980 r. odbudowane po II wojnie światowej Stare Miasto w Warszawie wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wpis został dokonany podczas IV sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w Paryżu w dniach 1-5.09.1980 r. Wpisanie warszawskiej starówki na tę prestiżowa listę do dziś ma charakter wyjątkowy. Historyczne centrum Warszawy stanowi bowiem przykład całkowitej odbudowy zabytkowej materii miasta zniszczonej w wyniku działań wojennych. Fakt ten został uznany przez Komitet UNESCO za unikatowy na skale światową przejaw dbałości o historyczne i kulturowe dziedzictwo narodowe Polaków.

W przyjętym przez Komitet Światowego Dziedzictwa w 2014 r. Retrospektywnym orzeczeniu wyjątkowej uniwersalnej wartości Starego Miasta w Warszawie, w odniesieniu do kryteriów wpisu, stwierdzono:

„Podjęcie kompleksowych działań konserwatorskich na skalę całego miasta historycznego było unikatowym doświadczeniem europejskim i wpłynęło na weryfikację doktryny i praktyki konserwatorskiej.”

„Historyczne centrum Warszawy jest wyjątkowym przykładem kompleksowej odbudowy celowo zniszczonego w warstwie materialnej miasta. U podstawy materialnej rekonstrukcji legła siła ducha i determinacja narodu, która doprowadziła do odbudowy dziedzictwa na skalę unikalną w dziejach Świata.”

Dostrzeżone zostało więc nie tylko architektoniczne piękno warszawskiego Starego Miasta oraz niezwykły kunszt konserwatorski, ale również determinacja w dążeniu do przywrócenia i zachowania wielowiekowej spuścizny kulturowej stanowiącej element tożsamości narodowej.

Z okazji tego doniosłego jubileuszu Prezes Zarządu Stowarzyszenia LOT „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” Zbigniew Fiderewicz przesłał na ręce Prezydenta Warszawy list okolicznościowy z życzeniami dla władz miasta oraz wszystkich mieszkańców stolicy.