W dniu 29 października 2019 r. w Nowym Zamku położonym na terenie Parku Mużakowskiego odbyła się polsko-niemiecka konferencja pn. „Możliwości i potencjał wykorzystania marki UNESCO do ochrony wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego”. Na zaproszenie Burmistrza Łęknicy Piotra Kuliniaka w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” – Prezes Zbigniew Fiderewicz, Sekretarz Beata Moskal-Słaniewska oraz Skarbnik ks. Mariusz Jachymczak. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli członków Stowarzyszenia. W konferencji uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim Krzysztof Kania wraz z Naczelnikiem Wydziału Promocji Miasta Markiem Tarnowskim, a także przedstawiciel Gminy Jawor – Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Leszek Świątkowski. Do grona prelegentów zaproszony został Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zbigniew Fiderewicz, który wygłosił referat pt. „UNESCO – klucz do ochrony dziedzictwa i promocji turystycznej na przykładzie Torunia”. Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak podczas konferencji przedstawił natomiast prezentację pt. „Rewalidacja Geoparku UNESCO w czerwcu 2019 r. – podsumowanie i perspektywy”.

Konferencja została zorganizowana w związku z realizacją projektu „Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko – niemieckiego dziedzictwa natury i kultury” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Jednym z celów spotkania było również upowszechnienie wiedzy o regionie Łuku Mużakowa oraz wsparcie innowacyjnych rozwiązań zmierzających dla poszerzenia oferty promocji turystycznej regionu. Intencją organizatorów była także transgraniczna wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, których celem jest popularyzacja i rozwój turystyczny miejsc światowego dziedzictwa UNESCO.

Jednym z wydarzeń konferencji było podpisanie umowy o współpracy niemieckich miejsc dziedzictwa UNESCO na Łużycach, która jest doskonałym przykładem łączenia potencjałów w celu szerszej promocji turystycznej regionu.

Na zakończenie konferencji, dzięki uprzejmości Burmistrza Piotra Kuliniaka przedstawiciele Stowarzyszenia mieli przyjemność zwiedzić z przewodnikiem teren Parku Mużakowskiego, który w roku 2004 wpisany został na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako 12 obiekt w Polsce.