Już w najbliższy poniedziałek 25 listopada 2019 r. w klasztorze oo. Benedyktynów odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 20. rocznicy wpisania manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obchody zainauguruje uroczysta msza święta dziękczynna o godz. 17.00, której przewodniczyć będzie J.E. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

Zakon oo. Bernardynów postanowił wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa połączyć obchody jubileuszu z dorocznym spotkaniem opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce. Spotkanie zarządców polskich miejsc UNESCO odbywać się będzie klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach od 25 do 27 listopada 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia liczy na udział w spotkaniu również Członków Ligi oraz aktywne uczestnictwo w wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony dóbr światowego dziedzictwa.

Manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO 1 grudnia 1999 roku podczas XXIII sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Marrakeszu. Jest on świadectwem religijności i kultury oraz pierwszym założeniem typu „wielkich kalwarii” w Polsce. Kryterium decydującym o wpisie obiektu na listę była integralność naturalnego krajobrazu, który został wykorzystany do kultu Męki Pańskiej i Najświętszej Maryi Panny w formie alei i kaplic. Piękno krajobrazu i architektury łączy się harmonijnie z walorami duchowymi.

Sanktuarium powstało na początku XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego, który przekazał opiekę nad miejscem bernardynom. Sanktuarium jest jednym z największych miejsc kultu Męki Pańskiej oraz Najświętszej Maryi Panny. Z niesłabnącym zainteresowaniem pątnicy uczestniczą w Misterium Męki Pańskiej organizowanym w Wielkim Tygodniu oraz uroczystościach ku czci Wniebowzięcia NMP. Liczba nawiedzających pielgrzymów rocznie sięga dwóch milionów.