W dniu 23 października br. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowym odbyła się uroczystość z okazji 40. rocznicy wpisania obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Warto wspomnieć, że Białowieski Park Narodowy został wpisany na listę światowego dziedzictwa w roku 1979 jako jeden z pierwszych w Polsce (po Starym Mieście w Krakowie i Kopalni Soli w Wieliczce, które uzyskały wpis w roku 1978). Co więcej Białowieski Park Narodowy był również jednym z pierwszych obszarów przyrodniczych na świecie, które znalazły się na tej prestiżowej liście, obok tak niezwykłych miejsc jak Park Narodowy Yellowstone (1978), Wyspy Galapagos (1978), czy Park Narodowy Wielkiego Kanionu (1979). Puszcza Białowieska do dziś pozostaje jedynym przyrodniczym obiekt światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce.

Dla przypomnienia należy dodać, że w 1979 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO została wpisana część obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. W 1992 r. wpis został rozszerzony o Białoruską część Puszczy Białowieskiej i od tego momentu obie części Puszczy stanowią jeden obiekt transgraniczny. W 2014 roku obszar wpisu został rozszerzony do 59.576,09 ha. Nastąpiła również zmiana nazwy (ang. Białowieża Forest, przedtem: Białowieża Forest/Belovezhskaya Pushcha) i zmiana kryteriów wpisu.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wzięli w nich udział m.in. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak oraz dyrektor Parku Narodowego „Bieławieżskaja Puszcza” Aleksander Wasiliewicz Bury, a także profesor Marek Konarzewski z Polskiego Komitetu ds. UNESCO i przedstawiciele samorządu: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś i Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Poniżej link do fotorelacji z wydarzenia, którą zamieszczono na stronie Białowieskiego Parku Narodowego:

https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3382&Itemid=1

W tym roku przypada również 40. rocznica wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945). Tereny byłych obozów w Auschwitz i Birkenau zostały wpisane w 1979 r. na podstawie kryterium VI. Należy podkreślić, że na liście światowego dziedzictwa reprezentują wszystkie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na świecie.

Z okazji jubileuszu 40. rocznicy wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO Zarząd Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO pragnie serdecznie pogratulować opiekunom i wszystkim osobom zaangażowanym w ochronę Białowieskiego Parku Narodowego oraz byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. W imieniu członków Stowarzyszenia życzymy Państwu wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów służących zachowaniu unikatowego dziedzictwa tych miejsc oraz promocji ich walorów oraz wartości, których są one źródłem.