W dniach 26 – 28 września 2022 r. odbyły się w Krakowie obrady Komisji do Spraw Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego IŚE pt. „Zarządzanie obiektami z listy światowego dziedzictwa UNESCO oraz ich ochrona, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej”. Zaproszenie na to wydarzenie przekazał Prezesowi Stowarzyszenia LOT ” Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”  Przewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, poseł Tomasz Głogowski. Intencją spotkania była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń oraz prezentacja osiągnięć w zakresie zarządzania obiektami UNESCO. Stowarzyszenie LOT „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” reprezentowała wiceprezes Ligi, Ewa Nekanda – Trepka.