W dniu 8 czerwca 2022r. w Muzeum Twierdzy Toruń odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LOT ” Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”. Swoją obecnością zaszczyciło Toruń 9 reprezentantów miejsc stowarzyszonych, natomiast 4 uczestników wzięło udział w zebraniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nasze zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli również goście specjalni, Pani dr Alicja Jagielska-Burduk, Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Pan Poseł Tomasz Głogowski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, którzy uczestniczyli w spotkaniu zdalnie.

Uczestnicy Walnego Zebrania Stowarzyszenia LOT ” Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” wysłuchali m. in. sprawozdania z działalności Ligi za rok ubiegły, sprawozdania finansowego oraz propozycji planu pracy na rok bieżący. Dyskutowano o wzajemnej współpracy między członkami stowarzyszenia, nadchodzących wydarzeniach związanych z miejscami światowego dziedzictwa oraz pomysłach na rozszerzenie działalności organizacji.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani mieli okazję zwiedzić Muzeum Twierdzy Toruń oraz obejrzeć unikatowy obraz „Madonna pod jodłami” autorstwa niemieckiego malarza renesansowego Lucasa Cranacha Starszego.