Bardzo serdecznie dziękujemy Członkom i Przyjaciołom naszego Stowarzyszenia za przesłanie  wielkanocnych życzeń. Ciepłe wyrazy pamięci z Państwa strony niewątpliwie umiliły świąteczny czas, podtrzymując życzliwe i pełne serdeczności relacje.