Pod koniec 2019 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy barokowym krucyfiksie stanowiącym wyposażenie kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej. To dzieło sztuki sakralnej pochodzące z XVII/XVIII wieku w 2009 roku wpisane zostało do rejestru zabytków ruchomych województwa Małopolskiego.

Dzięki staraniom księdza proboszcza Bogusława Jurczaka zabytkowy krucyfiks został w ubiegłym roku poddany gruntownej konserwacji i odzyskał swoje dawne barokowe piękno.

Renowacja zabytku była możliwa również dzięki wsparciu Stowarzyszenia LOT „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”. Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27 września 2017 r. dotyczącej przyznawania dotacji (tzw. „małych grantów”), Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej otrzymała z jego budżetu wsparcie finansowe na realizację tego zadania w kwocie 9.000,00 zł, co stanowiło niemal 46% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Księdzu proboszczowi gratulujemy realizacji projektu i życzymy dalszych sukcesów w pracy nad ochroną i konserwacją obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wszystkich Członków Stowarzyszenia zachęcamy natomiast do ubiegania się o dotacje ze środków Ligii na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Już w krótce ogłoszony zostanie nabór wniosków na rok 2020. Informację o ogłoszeniu naboru na rok bieżący i terminie składania wniosków otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachęcamy również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie w zakładce Aktualności.