Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 marca 2019 roku pracami biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” będzie kierował Bartosz Waliszewski, z którym można kontaktować się pod nr. telefonu 56 611 86 62 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej liga-unesco@um.torun.pl