Miło nam poinformować, że bp Waldemar Pytel – proboszcz Kościoła Pokoju w Świdnicy został laureatem Nagrody im. prof. A. Gieysztora – najbardziej prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w dniu 5 marca 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest przyznawana przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy osobom i instytucjom za działalność muzealną, konserwatorską, archiwalną; za utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą; za przedsięwzięcia służące jego ochronie i za upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa. Co roku, od 20. lat otrzymuje ją tylko jeden laureat.

W tym roku wyróżnienie zostało przyznane po raz 20. przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga działającą przy Banku Citi Handlowy. W poprzednich latach laureatami nagrody zostali m.in. Leon Tarasewicz, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Anda Rottenberg, prof. Norman Davies.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w skład której wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz sześciu laureatów Nagrody doceniła biskupa Pytla za „ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz Kościołem Pokoju w Świdnicy”. „Dzięki niezwykłej determinacji ks. bp. Waldemara Pytla Świdnica jest dzisiaj autentycznym miejscem dialogu między kulturami i narodami”, napisano w uzasadnieniu werdyktu.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” wystosował z tej okazji list gratulacyjny przekazany na ręce laureata Nagrody:

Prosimy o przyjęcie słów najwyższego uznania w związku z przyznaniem Księdzu Biskupowi  Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Jako Zarząd Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” decyzję Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym o wręczeniu tej prestiżowej nagrody właśnie Księdzu Biskupowi odbieramy ze szczególną radością i entuzjazmem, wiedząc, że wyróżnienie to trafia w ręce osoby, która rzeczywiście – jak głosi jego oficjalne uzasadnienie – przez ponad trzydzieści lat czyni ogromny wysiłek „na rzecz rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy – miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Jesteśmy przekonani, że ciężka praca oraz niezwykła determinacja Księdza Biskupa, które zostały dostrzeżone przez Kapitułę Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, będą inspiracją dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Serdecznie gratulujemy!

Wśród wszystkich osób na co dzień zaangażowanych w opiekę nad obiektami i miejscami Światowego Dziedzictwa otrzymany przez Księdza Biskupa tytuł Laureata XX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora wzbudza szczególny szacunek. Jest on bowiem nie tylko uznaniem dla ogromnego wysiłku na rzecz dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne, ale również wyrazem podziwu dla realizacji idei stworzenia autentycznej przestrzeni dialogu między kulturami i narodami.

Raz jeszcze gratulujemy Księdzu Biskupowi miejsca w zaszczytnym gronie laureatów Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora i życzymy kolejnych sukcesów!”