W miniony poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. odbyło się w Toruniu Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ” Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”.

W  Sali Rady Ratusza Staromiejskiego przedstawiciele miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa zebrali się, aby omówić sprawy bieżące Stowarzyszenia, podyskutować o przyszłości Ligi i jej roli w promowaniu obiektów UNESCO oraz zatwierdzić wymagane przepisami dokumenty. Oprócz stałych członków organizacji w obradach wzięli udział także goście specjalni: dr Alicja Jagielska – Burduk, Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Marcin Zamoyski, Prezes Ligi w latach 2004-2015, a obecnie jej Członek Honorowy.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania delegaci mięli okazję zwiedzić Dom Mikołaja Kopernika oraz obejrzeć w Sali Mieszczańskiej Ratusza słynny wizerunek astronoma w zupełnie nowej odsłonie.

Na zakończenie zjazdu wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenie udali się na wspólny obiad.

Fot. Wojtek Szabelski, Marta Lewandowska