„W bieżącym roku przypada 675 rocznica lokacji Binarowej. W Wigilię Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 23 czerwca 1348 roku – król Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny naszej miejscowości. Na mocy tego dokumentu jeden łan ziemi przeznaczono na uposażenie Parafii. Każdy Jubileusz to okazja do świętowania i dumy z przeżytego czasu a w wypadku takiego Jubileuszu także szacunku i honoru dla naszych przodków, którzy przez 675 lat żyli, pracowali i wyznawali chrześcijańską wiarę na binarowskiej ziemi” – czytamy na stronie Parafii pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, która świętuje w czerwcu tego roku swój ważny jubileusz. Z tej okazji, oprócz licznych atrakcji takich jak: IV Bieg Królewski, loteria fantowa, koncerty, pikniki, występy czy degustacje odbył się w Muzeum Ziemi Bieckiej panel popularnonaukowy pn. „Binarowa na kartach historii”. Wydarzeniu towarzyszyło oficjalne otwarcie wystawy promocyjno-edukacyjnej Stowarzyszenia Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce. Ekspozycję można oglądać w Baszcie Kowalskiej do połowy sierpnia.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z obchodów.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/muzeumziemibieckiej/

https://www.facebook.com/parafiabinarowa/?locale=pl_PL