W minioną niedzielę, 4 grudnia 2022 r. Toruń obchodził jubileusz 25-lecia wpisania Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyła się konferencja naukowa pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, ministra Jarosława Sellina, poświęcona ochronie zabytków. Uczestnicy wydarzenia mięli okazję wysłuchać niezwykle ciekawych wystąpień dotyczących m. in. Dokumentacji wpisu Torunia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, (dr  Karolina Zimna Kawecka, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu) czy  Przemiany Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na przestrzeni ćwierćwiecza, (Emanuel Okoń, Miejski Konserwator Zabytków).

Wśród zabierających głos podczas uroczystości nie zabrakło naturalnie Prezesa Stowarzyszenia Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce, Pana Zbigniewa Fiderewicza, który w imieniu Prezydenta Miasta Torunia przypomniał pokrótce proces ubiegania się Torunia o wpis na Listę UNESCO.

Podczas wydarzenia wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. W tym miejscu miło nam jest poinformować, że Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odebrał Prezes Ligi, Pan Zbigniew Fiderewicz.

Niedzielnej konferencji towarzyszyła oczywiście wystawa promocyjno – edukacyjna Stowarzyszenia Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce, która przybliżyła zebranym polskie obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, których zarządcami i opiekunami są członkowie tegoż Stowarzyszenia.  Przypomnijmy, że na 20 planszach wystawowych zaprezentowane zostały fotografie i opisy przedstawiające wyjątkowe i unikatowe walory polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wystawa prezentowana jest w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w dniach 2-4 grudnia oraz 19 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023.

Zdjęcia: Sławomir Kowalski, Marta Lewandowska