Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia o dokonanie zmian w KRS, z dniem 14 września 2021 r. weszły w życie zapisy uchwały Walnego Zebrania Członków Ligi podjętej w dniu 18 czerwca 2021 r. dotyczące zmiany nazwy Stowarzyszenia oraz przyjęcia nowego Statutu.

Wobec powyższego od dnia 14 września 2021 r. obowiązuje nowa nazwa:

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

„Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”

oraz nowy Statut Ligi.

Zmiana nazwy  Stowarzyszenia jest konsekwencją wyrażonych przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury zastrzeżeń co do możliwości korzystania przez Ligę z akronimu UNESCO w swojej nazwie, domenie internetowej oraz adresie poczty elektronicznej.

Niebawem treść strony internetowej Ligi dostępna będzie pod nowym adresem: www.worldheritage.pl.

Ponadto już dziś możliwy jest kontakt z Biurem Stowarzyszenia za pośrednictwem nowego adresu poczty elektronicznej e-mail: liga@worldheritage.pl. W celu zachowania ciągłości korespondencji kierowanej do Biura Stowarzyszenia do końca bieżącego roku aktywna pozostanie również dotychczasowa skrzynka pocztowa e-mail: liga-unesco@um.torun.pl.

Poniżej aktualne pełne dane Ligi:

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna
„Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 87 34, fax. 56 622 54 44
e-mail: liga@worldheritage.pl, liga-unesco@um.torun.pl
www: worldheritage.pl, www.liga-unesco.pl (w przeniesieniu)
NIP 956-217-09-24
KRS 0000252943