30 listopada 2021 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Konserwacja obrazów sztalugowych na płótnie w drewnianych ramach (ok. 1725 r.): św. Jan, św. Kazimierz Królewicz z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej”. Portrety, wpisane decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 maja 2009 r. do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego, zostały odnowione przy wsparciu środków finansowych Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna ” Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”. Prace renowacyjne objęły konserwację techniczną i estetyczną malowideł, a ich efekty przedstawiamy w krótkiej relacji fotograficznej.
Zrealizowanie wspomnianego zadania jest efektem satysfakcjonującej współpracy Stowarzyszenia LOT : „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Binarowej.