Miło nam poinformować, że zakończone zostały zaplanowane na ten rok prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym stanowiącym wyposażenie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej. Tym razem dzięki staraniom księdza proboszcza Bogusława Jurczaka udało się przywrócić dawny wygląd XVII-wiecznej szafie zakrystyjnej z romboidalnymi płycinami i falistym zwieńczeniem. Zabytek ten wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych województwa Małopolskiego w ramach wyposażenia kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej.

Przeprowadzenie wspomnianych prac konserwatorskich było możliwe również dzięki wsparciu Stowarzyszenia LOT „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”. Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27 września 2017 r. dotyczącej przyznawania dotacji (tzw. „małych grantów”), Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej otrzymała z jego budżetu wsparcie finansowe na realizację tego zadania w kwocie 6.000,00 zł, co stanowiło 49% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku przy udziale środków pochodzących z dotacji Stowarzyszenia udało się także przeprowadzić renowacje innego zabytku ruchomego z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej – barokowego krucyfiksu z XVII/XVIII wieku. Wsparcie finansowe Stowarzyszenia na renowację zabytku wyniosło wówczas 9.000,00 zł.

Księdzu proboszczowi gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy wytrwałości w dalszych staraniach o zachowanie w jak najlepszym stanie obiektu będącego ważną częścią nie tylko polskiego, ale i światowego dziedzictwa.

Przy tej okazji po raz kolejny zachęcamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do składania wniosków o dotacje ze środków Ligi na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych w obiektach wpisanych na listę UNESCO. Informację o naborze wniosków na rok 2021 i terminie ich składania otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Ogłoszenie publikowane jest również na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Efekty końcowy prac konserwatorskich w kościele w Binarowej prezentujemy poniżej.

Więcej na ten temat można przeczytać również na stronie internetowej Parafii pw. Św. Michała Archanioła:

https://www.binarowa.wiara.org.pl/konserwacja-xvii-wiecznej-szafy-zakrystyjnej-2020.html