W dniu 3 marca 2021 r. na Portalu Samorządowym.pl ukazał się artykuł redaktora Piotra Wiewióry pt. „Zarządcy obiektów i miejsc UNESCO podsumowują pierwszy rok pandemii. „Sytuacja jest destrukcyjna” poświęcony trudnej sytuacji zarządców polskich obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Autor tekstu szeroko omówił problemy i postulaty zgłoszone przez Członków Ligi podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce, które odbyło się w formie telekonferencji w dniu 16 lutego br. W artykule przytoczone zostały wypowiedzi uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, którzy podzielili się z Parlamentarzystami swoimi trudnymi doświadczeniami związanymi z opieką nad dobrami światowego dziedzictwa w trakcie pandemii Covid-19.

Zachęcamy do lektury artykułu, który znajdziecie Państwo pod linkiem zamieszonym poniżej:

https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/zarzadcy-obiektow-i-miejsc-unesco-podsumowuja-pierwszy-rok-pandemii-sytuacja-jest-destrukcyjna,260339.html

Pełna treść artykułu dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów Portalu Samorządowego.pl