Z radością informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia podczas zebrania w dniu 28 stycznia 2021 r. jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych miasta Tarnowskie Góry, na terenie którego znajduje się większość z 28 atrybutów Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

Podjęcie przez Zarząd Ligi uchwały o przyjęciu Tarnowskich Gór do grona członków Stowarzyszenia poprzedziła uchwała nr XXVIII/309/2020 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej pod nazwą Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO oraz oficjalny wniosek Burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zgodnie z podjęta przez Zarząd uchwałą z dniem 28 stycznia 2021 r. Miasto Tarnowskie Góry stało się oficjalnie 26 członkiem Stowarzyszenia LOT „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”.

 – „W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie gratuluję Panu Burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi przyjęcia miasta Tarnowskie Góry do Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Ufam, że członkostwo Tarnowskich Gór w Lidze przyniesie wiele obopólnych korzyści. Jestem przekonany, że ponad 15-letnie doświadczenie Stowarzyszenia w zakresie ochrony i promocji dóbr światowego dziedzictwa będzie pomocne i wartościowe nie tylko dla samego obiektu wpisanego na listę UNESCO, ale także dla miasta Tarnowskie Góry. Liczę na trwałą i owocną współpracę. Jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia jestem bardzo szczęśliwy, że będę miał przyjemność przedstawić Walnemu Zebraniu nowego członka Ligi. Mam również ogromną nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli na bezpośrednie spotkanie w gronie wszystkich opiekunów i zarządców polskich dóbr światowego dziedzictwa zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu”

 Prezes Zarządu Zbigniew Fiderewicz

 

Warto przypomnieć, że obiekt Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach został wpisany (na podstawie kryteriów I, II, IV) na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w dniu 9 lipca 2017 roku podczas odbywającej się w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku znajduje się na Górnym Śląsku, w jednym z głównym obszarów wydobywczych w Europie Środkowej. Obiekt obejmuje w całości podziemną kopalnię wraz ze sztolniami, szybami, galeriami oraz systemem gospodarowania wodami podziemnymi. Na powierzchni zachowała się XIX- wieczna przepompownia parowa, która jest świadectwem ciągłości prac nad odprowadzaniem wody z kopalni od ponad 300 lat. Co ważne, kopalnia w Tarnowskich Górach miała znaczący udział w światowej produkcji ołowiu i cynku. Dobro składa się z głównego kompleksu kopalnianego i systemu gospodarowania wodami wraz z bezpośrednio powiązanymi atrybutami powierzchniowymi. Cały obiekt klasyfikowany jest jako pojedyncze dobro, jednak dla ułatwienia procesu ochrony i zarządzania wyróżniono 8 obszarów charakterystycznych, w ramach których wyszczególniono 28 atrybutów. Wyrażają one wyjątkową powszechną wartość oraz umożliwiają ocenę stanu autentyczności i integralności. Większość dobra znajduje się pod ziemią, jednakże w jego skład wchodzą także obiekty na powierzchni ziemi. Bezpośrednio powiązane powierzchniowe obiekty wydobywcze to elementy sztolni, szyby oraz główna hałda usypana z odpadów powstałych w procesie przetwarzania rudy, stanowiąca żywe świadectwo rozmiarów wydobycia cynku i ołowiu w XIX w. Pozostałe niecodzienne i wyróżniające się atrybuty kulturowe to m.in. park miejski – wczesny przykład udanego wykorzystania krajobrazu poprzemysłowego na cele społeczne.

Podziemne dziedzictwo pozostaje pod opieką miejscowego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, którego historia sięga lat 30. XX wieku, a które działa nieprzerwanie od 1957 roku.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami na temat Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach, które dostępne są na stronie internetowej: http://unesco.tarnowskiegory.pl/