W poniedziałek, 17 czerwca 2024 r. w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, odbyło się Walne Sprawodawczo – Wyborcze Zebranie Ligi Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce. Na Walnym Zgromadzeniu dokonaliśmy oceny pracy Zarządu i udzieliliśmy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium za rok 2023 Zarządowi w składzie:

Zbigniew Fiderewicz – Prezes,

Emilian Bera – Wiceprezes

Ewa Nekanda – Trepka – Wiceprezes

Beata Moskal – Słaniewska – Sekretarz

Ks. Mariusz Jachymczak – Skarbnik

W związku z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej , Walne Zebranie dokonało wyboru nowych władz Ligi.

Ustępujący Prezes zarekomendował Walnemu Zebraniu na nowego Prezesa Stowarzyszenia p. Ewę Banaszczuk – Kisiel, dyrektor Wydziały Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia. Pani dyrektor jest absolwentką kierunku stosunki międzynarodowe oraz filologia angielska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, legitymującą się 25-letnim stażem pracy, w tym 20-letnim w Urzędzie Miasta Torunia.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2025 w składzie:

– Zarząd Ligi

Ewa Banaszczuk – Kisiel – Prezes

Emilian Bera – Wiceprezes

Rafał Zwolak – Wiceprezes

Michał Krasucki – Sekretarz

Janusz Chwierut – Skarbnik

Na wniosek Zarządu Ligi, Walne Zgromadzenie nadało godność honorowego członka Stowarzyszenia Panu Zbigniewowi Fiderewiczowi, jednemu z inicjatorów powstania Ligi Miast i Miejsc UNESCO w 2004 r., wiceprezesowi Zarządu w latach 2004 -2015 oraz Prezesowi Zarządu w latach 2015-2024 r.

Wszystkim wybranych do Władz Stowarzyszenia składamy serdeczne gratulacje.