W związku z zakończeniem służby na stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza,  Prezes Stowarzyszenia ” Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” przekazuje okolicznościowy list do wszystkich Członków i Sympatyków naszej organizacji.