21 kwietnia 2024 roku odbyła się II tura wyborów samorządowych w Polsce. Tym samym Polki i Polacy ostatecznie zadecydowali o kto obejmie urząd prezydenta, burmistrza czy wójta. W gminach i miastach, które należą do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” na wspomniane stanowiska zostali wybrani:

 • Miasto Zamość – Rafał Zwolak  (zastąpi na stanowisku prezydenta Zamościa  Andrzeja Wnuka)
 • Miasto Wieliczka – Rafał Ślęczka (zastąpi na stanowisku burmistrza Artura Kozioła)
 • Miasto Toruń – Paweł Gulewski  ( zastąpi na stanowisku prezydenta Michała Zaleskiego)
 • Gmina Sękowa – Małgorzata Małuch (dotychczasowa wójt wybrana na kolejną kadencję)
 • Miasto Łęknica – Piotr Kuliniak (dotychczasowy burmistrz wybrany na kolejną kadencję)
 • Miasto Oświęcim – Janusz Chwierut (dotychczasowy prezydent wybrany na kolejną kadencję)
 • Gmina Lipnica Murowana – Tomasz Gromala (dotychczasowy wójt wybrany na kolejną kadencję)
 • Miasto Świdnica – Beata Moskal-Słaniewska (dotychczasowa prezydent wybrana na kolejną kadencję)
 • Miasto Warszawa – Rafał Trzaskowski (dotychczasowy prezydent wybrany na kolejna kadencję)
 • Gmina Jawor – Emilian Bera (dotychczasowy burmistrz wybrany na kolejną kadencję)
 • Miasto Kraków – Aleksander Miszalski (zastąpi na stanowisku prezydenta Jacka Majchrowskiego )
 • Miasto Bochnia – Magdalena Łacka (zastąpi na stanowisku burmistrza Stefana Kolawińskiego)

Prezes Zarządu LOT „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” Zbigniew Fiderewicz również uzyskał, po raz kolejny, mandat radnego w wyborach do Rady Miasta Torunia na kadencję 2024 – 2029.

W związku z zakończeniem służby na stanowisku prezydenta miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego otrzymaliśmy okolicznościowy list, który załączamy poniżej.

Wszystkim wybranym składamy serdeczne gratulacje z tytułu uzyskania mandatu zaufania społecznego.