Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”, w oparciu o normy przyznawania dotacji
tzw. „małych grantów” ze środków Stowarzyszenia zawarte w uchwale Zarządu z dnia 27.09.2017 r., ogłasza nabór wniosków na przyznanie wspomnianych dotacji z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia oraz na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym w obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na adres mailowy: liga@worldheritage.pl

lub

na adres: Stowarzyszenie „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”

ul. Wały gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

Wzór wniosku oraz zasady przyznawania dotacji do pobrania znajdziecie Państwo w zakładce DOKUMENTY w dziale STOWARZYSZENIE

Wnioski przyjmujemy do dnia 31 marca 2024 r.