Z przyjemnością informujemy, że zakończono renowację obrazu Św. Marka z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej. Prace polegały na usunięciu werniksów i retuszy oraz nieprofesjonalnych napraw. Została wykonana relaksacja płótna, podklejono odspojenia zaprawy i warstwy malarskiej a istniejące nawarstwienia poddano konsolidacji na stole niskociśnieniowym. Sklejono rozdarcia, wykonano dublaż na nowe płócienne podłoże. Odnowiono także ramę obrazu: oczyszczono, zaimpregnowano oraz uzupełniono jej ubytki.

Przeprowadzenie wspomnianych prac konserwatorskich było możliwe również dzięki wsparciu Stowarzyszenia LOT „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”. Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27 września 2017 r. dotyczącej przyznawania dotacji (tzw. „małych grantów”), Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej otrzymała z jego budżetu wsparcie finansowe na realizację tego zadania w kwocie 4.600,00 zł, co stanowiło 48,1% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Księdzu proboszczowi gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy wytrwałości w dalszych staraniach o zachowanie w jak najlepszym stanie obiektu będącego ważną częścią nie tylko polskiego, ale i światowego dziedzictwa.

Przy tej okazji  zachęcamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do składania wniosków o dotacje ze środków Ligi na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych w obiektach wpisanych na listę UNESCO. Informację o naborze wniosków na rok 2024 i terminie ich składania otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Ogłoszenie publikowane jest również na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Efekty końcowy prac konserwatorskich w kościele w Binarowej prezentujemy poniżej.