Drugie spotkanie z cyklu webinariów poświęconych polskim miejscom na Liście Światowego Dziedzictwa, adresowanych do nauczycieli i uczniów polskiej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, a organizowanych przez Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ligą Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce i przy wsparciu eksperckim Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbyło się 25 października 2023 r.

Emanuel Okoń, Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu w swoim autorskim wykładzie opowiedział o średniowiecznym zespole miejskim Torunia, będącym na liście UNESCO od 1997 r. Poruszane w wystąpieniu kwestie dotyczyły przede wszystkim historii wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa, podstaw prawnych jego ochrony oraz działań na rzecz ratowania i zachowania dziedzictwa. Emanuel Okoń przybliżył także sylwetki najważniejszych obiektów zespołu staromiejskiego, jako przykładów prac konserwatorskich i restauratorskich podejmowanych w ramach projektów Toruńska Starówka. Celem głównym projektów było zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej przez toruńskie instytucje kultury. W swoim wykładzie dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wspomniał także o zespołach staromiejskich Krakowa i Zamościa jako przykładach najwybitniejszych krajobrazów kulturowych i historycznych przestrzeni publicznej.

O kolejnych wykładach będziemy informować na naszej stronie już wkrótce.