Miasto Zamość oraz Akademia Zamojska organizują konferencję naukową pt. Akademia Zamojska: ku doskonałości człowieka i Ojczyzny, która odbędzie się 6 października 2023 r. w Zamościu. Celami sympozjum są omówienie procesu rewitalizacji budynku Akademii Zamojskiej, dyskusja i wymiana wiedzy między ekspertami, badaczami oraz architektami nt. znaczenia rewitalizacji zabytków, a także refleksja nad wartościami edukacji i kultury.

Podczas wydarzenia wystąpią m.in.: Jego Magnificencja Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ (Logos i etos Akademii Zamojskiej), prof. dr hab. Mirosław Lenart, UO (Akademia Zamojska a Padwa Północy), dr Piotr Kondraciuk, AZ (Drukarnia Akademii Zamojskiej (1590-1784). Działalność w aspekcie naukowym, społecznym i politycznym) oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miasta Zamość Tomasz Kossowski (Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu).

Wydarzenie jest również narzędziem do promocji dziedzictwa kulturalnego i historycznego regionu. Projekt dotyczący rewitalizacji budynku dawnej Akademii Zamojskiej obejmuje remont konserwatorski przywracający jej formę z drugiej połowy XVIII w. Realizowane prace mają ma celu przebudowę istniejącego korpusu budynku, przywrócenie historycznego układu przestrzennego pomieszczeń, odtworzenie dachu mansardowego, co pozwoli na zrekonstruowanie bryły budynku w formie z drugiej połowy XVIII wieku, oraz adaptację poddasza na cele kulturalno-edukacyjne.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”, a patronat medialny: TVP 3 Lublin, „Tygodnik Zamojski”, „Kronika Tygodnia”, Katolickie Radio Zamość, „Dziennik Wschodni”, „Nowy Kurier Zamojski” oraz portal akademicki „Skafander”.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” oraz Programu OCHRONA ZABYTKÓW.