Właśnie mija 45 lat od czasu kiedy Kraków, jako pierwsze miasto europejskie, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obszar wpisany obejmuje Stare Miasto w obrębie dawnych murów, Wzgórze Wawelskie oraz dzielnicę Kazimierz i Stradom.

Określa się, że Stare Miasto w Krakowie jest jednym z najlepiej zachowanych, artystycznych i kulturowych kompleksów zabytkowych w całej Europie, stanowiących swoisty pomnik historii.  Ze względu na swoją historyczną rolę i liczne zabytki, stał się symbolem polskiej tożsamości.

Historyczne centrum Krakowa jest przepojone wszechogarniającą autentycznością, która przejawia się w jego lokalizacji i otoczeniu, formach i projektach, materiałach i substancjach oraz, do pewnego stopnia, jego zastosowaniach i funkcjach. Czytelna pozostaje topografia obiektu oraz relacje między rzeką Wisłą a lokalnymi wzgórzami, co najlepiej ilustruje zespół Wzgórza Wawelskiego.

Znaczenie wpisu Krakowa na listę UNESCO trudno przecenić –oznacza on nie tylko niezwykły prestiż, ale też zobowiązanie do szczególnej troski o dziedzictwo. By ochronić materialne i krajobrazowe dziedzictwo kulturowe oraz zadbać o estetykę Krakowa, prezydent Jacek Majchrowski podjął działania związane z utworzeniem parku kulturowego Stare Miasto. Warto podkreślić także, iż Kraków jako jedno z pierwszych miast podjęło się dofinansowywania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Prace przy części obiektów zabytkowych dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków są również współfinansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Strategiczną rolę w przebudowie przestrzeni publicznej zabytkowego miasta i jego nowoczesnej otuliny odgrywają kosztowne inwestycje związane z modernizacją infrastruktury komunalnej, m.in. budową obwodnicy, przebudową wielu ulic i całych węzłów komunikacyjnych, budową nowych linii tramwajowych.

Istotne jest to, że z powodzeniem udaje się zachowywać wyjątkowość Krakowa poprzez szeroko rozumianą ochronę dziedzictwa kulturowego, nie tracąc jednocześnie specyfiki miasta tętniącego życiem, stale się rozwijającego, nastawionego na ludzi młodych.

Z okazji wspomnianego wyżej jubileuszu miasto Kraków przygotowało w dniach 7-9 września 2023 r. szereg niezwykle ciekawych wydarzeń. Uroczyste sympozjum, inauguracja Europa Nostra Heritage Hub czy otwarcie wystawy o Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa to tylko wybrane wydarzenia obchodów 45-lecia wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w których w imieniu Stowarzyszenia Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce wziął udział Prezes Zbigniew Fiderewicz.  Jubileusz był wspaniałą okazją do spotkań i rozmów w gronie krajowych i międzynarodowych przyjaciół Krakowa – członków ważnych instytucji oraz organizacji, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego.

Chcąc upamiętnić tę ważną rocznicę Prezes Stowarzyszenia, w imieniu wszystkich członków Ligi, przekazał na ręcę władz miasta Krakowa okolicznością grafikę.

Zapraszamy Państwa serdecznie do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Po szczegóły dotyczące obchodów zapraszamy z kolei na stronę:

https://www.krakow.pl/45-lecie_wpisu_krakowa_na_liste_swiatowego_dziedzictwa_unesco/274558,2338,komunikat,swietujemy_45-lecie_wpisu_na_liste_swiatowego_dziedzictwa_unesco.html

fot. Ewa Banaszczuk – Kisiel, Marta Lewandowska