Modernistyczne centrum Gdyni zostało oficjalnie zgłoszone jako polski kandydat do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Dokument został podpisany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i tym samym stał się oficjalnie wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej, a nie jedynie wnioskiem miasta. Miasto zostało wpisane na listę tentatywną, która jest ostatnim krokiem przed wpisaniem na listę zasadniczą. Mimo rozpoczęcia całej procedury, do pokonania została jeszcze długa droga.

Na stronie www.gdynia.pl możemy przeczytać:

„W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że wczesnomodernistyczne centrum Gdyni ukazuje znaczącą wymianę wartości kulturowych i społecznych oraz przełom w dziedzinie rozwoju architektury i urbanistyki, jaki zachodził w latach 20. i 30. XX wieku. To wtedy rodziła się zupełnie nowa koncepcja „budynku, który jest tak inny od tych, jakie go poprzedzały, że nowa architektura staje się faktem, a nie możliwością”.

Architektura centrum Gdyni ukazuje w sposób reprezentatywny wielość wątków formalnych wczesnego modernizmu w odróżnieniu do innych zespołów modernistycznych powstałych zarówno przed, jak i po II wojnie światowej.”

Gdynia znajduje się pośród pięciu innych polskich kandydatów. Aktualnie, łącznie ze Śródmieściem Gdyni, na liście tentatywnej znajduje się pięć miejsc z Polski, z czego dwa to miejsca cenne przyrodniczo (Puszcza Karpacka i Przełom Dunajca w Pieninach), a trzy to obiekty i miejsca związane z kulturą i działalnością człowieka: modernistyczne Śródmieście Gdyni, Kanał Augustowski i Gdańsk – Miasto Pamięci i Wolności.

Aktualnie, Polska ma na Liście Światowego Dziedzictwa piętnaście obiektów i miejsc kulturowych i jeden obszar przyrodniczy. Z województwa pomorskiego znajduje się na niej jak na razie tylko jeden obiekt – zamek w Malborku.  Gdynia ma jednak z pewnością realne szanse na znalezienie się w tym prestiżowym gronie.