15 grudnia 2022 r. zakończyła się realizacja zadania pn. konserwacja obrazu sztalugowego na płótnie w drewnianej ramie (ok. 1725 r.): św. Mateusza z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej. Portret, wpisany decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 maja 2009 r.
do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego, został odnowiony przy wsparciu środków finansowych Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna ” Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”. Prace renowacyjne objęły konserwację techniczną i estetyczną malowidła, w tym mi.in. uzupełnienie ubytków drewna w ramie, uzupełnienie warstwy malarskiej, werniksowanie,  odczyszczenie i impregnację czy też podklejenie warstwy malarskiej.

Efekty powyższego zadania przedstawiamy w krótkiej relacji fotograficznej.

Zrealizowanie wspomnianego zadania jest efektem satysfakcjonującej współpracy Stowarzyszenia LOT : „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Binarowej.