Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która trwa już przeszło miesiąc, stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla życia obywateli, ale także dla zabytków czy dzieł sztuki będących świadectwem wielokulturowej historii narodu ukraińskiego. Ich zniszczenie byłoby bezpowrotną stratą dla całej ludzkości. Dlatego liczne polskie instytucje i organizacje, w tym również Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” podejmują działania mające na celu ochronę bezcennego dziedzictw.

Odpowiadając na apel Fundacji Dziedzictwa Kulturowego o wsparcie zbiórki na rzecz ratowania zabytków ukraińskich, nasze Stowarzyszenie przekazało na ten cel kwotę 10 000 zł.

Jako organizacja powołana do promocji, zachowania i ochrony dóbr światowego dziedzictwa w Polsce nie mogliśmy pozostać obojętni wobec niewyobrażalnego aktu przemocy dokonanego na suwerennym państwie, jego obywatelach i dorobku kulturowego.