Podczas 44. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa odbywającej się w dniach 16–31 lipca 2021 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisane zostały 34 nowe obiekty: 5 dóbr przyrodniczych i 25 dóbr kultury (w tym 6 jako krajobrazy kulturowe).

Decyzją Komitetu rozszerzono również istniejący wpis: Pradawnych i pierwotnych lasów bukowych w Karpatach i innych regionach Europy, którym od tej pory objęte zostały również lasy bukowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym, a dokładnie kompleksy leśne, położone na zboczach Połoniny Wetlińskiej, Smereka, w dolinie Terebowca, w dolinie Górnej Solinki oraz w dolinie Wołosatki. W ten sposób liczba polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO wzrosła do 17.

Wpis został rozszerzony nie tylko o lasy bukowe polskich Bieszczad, ale również obszary na terenie Bośni i Hercegowiny, Czech, Francji, Północnej Macedonii, Słowacji, Szwajcarii i Włoch. Ten seryjny wpis, który w 2007 r. obejmował jedynie obszary lasów bukowych na terenie Słowacji i Ukrainy był do tej pory kilkukrotnie rozszerzony. W 2011 r. został uzupełniony o tereny leśne położone na terenie Niemiec, a w roku 2017 także o lasy bukowe w Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii i Włoch. Obecnie obejmuje on aż 94 elementy w 18 europejskich krajach.

Tegoroczna sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa przyniosła również rozstrzygnięcie w sprawie Liverpoolu, który z powodu planowanych inwestycji miejskich mających negatywny wpływ na zabytkowe doki i historyczną zabudowę od 2012 r. znajdował się na liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Wpis Liverpool – miasto floty handlowej, który znajdował się na liście światowego dziedzictwa od 2004 r., decyzją Komitetu został z niej ostatecznie skreślony.

Rozstrzygnięcia nie doczekała się natomiast kandydatura wpisu: Stocznia Gdańska. Kolebka „Solidarności i symbol upadku Żelaznej Kurtyny w Europie. Brak jednomyślnego stanowiska oraz negatywna opinia ICOMOS sprawiły, że podjęcie decyzji w sprawie wpisania Stoczni na listę UNESCO zostało odroczone.

Aktualnie na liście światowego dziedzictwa znajdują się 1154 obiekty, w tym 897 dóbr kultury, 218 dóbr przyrodniczych oraz 39 obiektów mieszanych.