W dniu 16 lutego 2021 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalnego Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin.

Gościem posiedzenie był również Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut.

Tematem posiedzenie była „Sytuacji zarządców i właścicieli miejsc światowego Dziedzictwa UNESCO w czasie pandemii”.

Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu Posła Tomasza Głogowskiego w posiedzeniu wzięli również udział Członkowie Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili najważniejsze problemy, z jakimi w trakcie epidemii Covid-19 borykają się opiekunowie dóbr światowego dziedzictwa w Polsce.

Przewodniczący T. Głogowski poinformował uczestników, że celem posiedzenia jest omówienie sytuacji, w jakiej z powodu pandemii Covid-19 znaleźli się opiekunowie i zarządcy dóbr światowego dziedzictwa, ale również analiza efektywności programów pomocowych przygotowanych przez rząd w zakresie ochrony przed skutkami pandemii obiektów wpisanych na listę UNESCO. Wspomniał również, że w dniu 22 stycznia br. zgłosił do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu interpelację poselską w sprawie pomocy dla zarządców obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO w czasie pandemii koronawirusa.

Pani Minister M. Gawin zabierając głos w dyskusji zwróciła uwagę, że struktura własności obiektów światowego dziedzictwa w Polsce jest niezwykle różnorodna. Właścicielami dóbr wpisanych na listę UNESCO są bowiem samorządy, parafie, stowarzyszenia, a nawet spółki prawa handlowego. W celu przedstawienia działań podejmowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu mających na celu pomoc zarządcom dóbr światowego dziedzictwa znajdujących się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, Pani Minister wskazała przykład Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. W związku z niezwykle trudną sytuacją finansową zarządca tego obiektu, którym jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej otrzymało w ramach tarczy antykryzysowej wsparcie finansowe w postaci dopłat do wynagrodzenia pracowników realizowanych przez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy oraz dofinansowanie ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 314 tys. zł. Pani Minister dodała, że obecnie trwa analiza możliwości organizacyjno-prawnych, które pozwoliłyby zabezpieczyć funkcjonowanie tego obiektu w przyszłości. Przypomniała również, że opiekunowie Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa nadal mogą liczyć na wsparcie w ramach 3. Tarczy Antykryzysowej. Wyraziła także nadzieję, że częściowe zniesienie obostrzeń i wznowienie ruchu turystycznego poprawi sytuację opiekunów obiektów światowego dziedzictwa.

Biorący udział w posiedzeniu Członkowie Stowarzyszenia poinformowali Panią Minister oraz przedstawicieli Parlamentu, że sytuacja opiekunów i zarządców obiektów światowego dziedzictwa UNESCO z powodu pandemii Covid-19 jest bardzo trudna i wymaga systemowych rozwiązań, które gwarantowałyby im skuteczną pomoc. Prezes Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” Zbigniew Fiderewicz podziękował parlamentarzystom za podjęcie tego ważnego tematu i przedstawił ogólną sytuację polskich obiektów światowego dziedzictwa, które w wyniku pandemii borykają się z licznymi problemami natury finansowej i organizacyjnej. Zwrócił uwagę na fakt, iż kondycja finansowa zarządców dóbr UNESCO, bez względu na charakter obiektu, którym się opiekują, jest ściśle związana z branżą turystyczną przeżywającą obecnie poważny kryzys. O trudnościach, z jakimi w wyniku ograniczeń sanitarnych mierzą się opiekunowie i zarządcy miejsc światowego dziedzictwa w Polsce na swoim przykładzie opowiedzieli również Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak opiekujący się dobrami kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz Prezes Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Magdalena Piasecka zarządzająca Halą Ludową. Swoimi doświadczeniami podzielili się również przedstawiciele samorządu w Lidze: Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut oraz Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski oraz reprezentujący Warszawę Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki zwrócili natomiast uwagę na negatywny wpływ, jaki pandemii wywiera na krajobraz historyczny obiektów posiadających tzw. wpis obszarowy. Wynika on z problemów gospodarczych, które dotknęły przedsiębiorców tworzących swoją działalnością pejzaż historyczny miast, takich jak Kraków, Warszawa, Toruń czy Zamość.

W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce udział wzięli również inni Członkowie Ligi:

Miasto Tarnowskie Góry reprezentowane Naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Piotra Koraba

Gmina Sękowa reprezentowana przez Wójta Małgorzatę Małuch

Miasto Wieliczka reprezentowana przez Burmistrz Artura Kozioł

Muzeum Zamkowe w Malborku reprezentowane przez dyrektora Janusza Trupindę

Białowieski Park Narodowy reprezentowany przez starszego specjalistę ds. udostępniania parku Annę Gierasimiuk

Miasto Jawor reprezentowane przez dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze oraz Informacji Turystycznej w Jaworze Arkadiusza Mułę

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Binarowej reprezentowana przez księdza proboszcza Bogusława Jurczaka

Poniżej link do transmisji z posiedzenia Zespołu:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=637