W dniu 25 listopada 2019 r. w klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęło się trzydniowe połączone z uroczystościami 20. rocznicy wpisu manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spotkanie zorganizował Narodowy Instytut Dziedzictwa wspólnie z klasztorem oo. Bernardynów.

Spotkania opiekunów miejsc światowego dziedzictwa, będące jednym z zadań realizowanych przez Zespół ds. światowego dziedzictwa w NID, mają na celu zapoznanie opiekunów i zarządców polskich miejsc oraz służby konserwatorskie z tematyką światowego dziedzictwa. Są one również okazją do wymiany doświadczeń z zakresu ochrony i konserwacji dóbr wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podczas tegorocznego spotkania w Kalwarii Zebrzydowskiej poruszono kwestie związane z oczekiwaniami, zobowiązaniami oraz konsekwencjami, jakie wiążą się z uzyskaniem wpisu na tę prestiżową listę. O swoich doświadczenia w tej materii opowiedzieli zarządcy polskich obiektów UNESCO, w tym m.in Skarbnik Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” ks. proboszcz Mariusz Jachymczak z Lipnicy Murowanej. Wśród członków Ligii biorących udział uroczystościach jubileuszu 20-lecia wpisu Kalwarii Zebrzydowskiej na listę światowego dziedzictwa obecny był również ks. bp Waldemar Pytel, opiekun Kościoła Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.

Prezes Stowarzyszenia LPMiM UNESCO Zbigniew Fiderewicz, z okazji jubileuszu 20. rocznicy wpisu Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, przesłał na ręce Kustosza Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Konrada Cholewy życzenia „wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów związanych z ochroną dziedzictwa materialnego i duchowego Kalwarii Zebrzydowskiej oraz promocją wyjątkowych walorów tego miejsca wśród pielgrzymów i turystów z całego świata”.

Więcej informacji na temat przebiegu uroczystości jubileuszowych oraz spotkania opiekunów miejsc światowego dziedzictwa można znaleźć na stronach internetowych NID i Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej:

https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=4217

http://kalwaria.eu/aktualnosc/25112019-rozpoczecie-jubileuszu-20-lecia-obecnosci-sanktuarium-na-liscie-swiatowego-dziedzictwa-unesco