We wtorek 3 grudnia 2019 r. o godzinie 18.30 w Centrum Interpretacji Zabytków Muzeum Warszawy przy ul. Brzozowej 11/13 odbędzie się wykład kustosza Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” Artura Jedynaka, który opowie o fenomenie pradziejowego „zagłębia górniczego” nad Kamienną oraz o tym, jakie wyzwania niesie ochrona konserwatorska takich obiektów. Przedstawi on również proces przygotowania wniosku nominacyjnego dla Krzemionkowskiego regionu pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego, który w lipcu tego roku uzyskał wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako pierwszy polskiego zespół zabytków archeologicznych.

Warto przypomnieć, że Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego uzyskał wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO podczas tegorocznej 43. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w Baku w dniach od 30 czerwca – 10 lipca. Jest to już 16 polski obiekt na tej prestiżowej liście dóbr światowego dziedzictwa.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu z kustoszem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” i poznania walorów archeologicznych, kulturowych oraz turystycznych regionu krzemionkowskiego oraz planów związanych z ochroną tego wyjątkowego dziedzictwa.