100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym, która odbyła się 10 grudnia br. Prezydent RP wręczył rozporządzenia przedstawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbogacą listę Pomników Historii.

W roku 2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w toku  opracowywania założeń Programu Wieloletniego „Niepodległa”, podjęło inicjatywę rozszerzenia listy Pomników Historii do stu zabytkowych obiektów. W wyniku konsultacji pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Kancelarią Prezydenta RP uznano, że rozszerzenie listy Pomników Historii do symbolicznej liczby stu będzie odpowiednim uhonorowaniem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednocześnie wyraźnym wskazaniem na wielowiekową ciągłość państwa polskiego i kultury polskiej, które tworzyli przedstawiciele różnych stanów, nacji i wyznań. Z tej okazji podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 grudnia 2018 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył specjalne rozporządzenia, przygotowane na wniosek Ministra Kultury, potwierdzające ustanowienie kolejnych 14 ich zabytków Pomnikami Historii. Podczas tej uroczystości, dla wszystkich opiekunów obiektów znajdujących się na liście Pomników Historii przekazane zostały symboliczne tablice upamiętniające jubileusz odrodzenia Niepodległej, które zostały wykonane według projektu artysty grafika Krzysztofa Słomki.

NOWE POMNIKI HISTORII

1. Przemyśl – zespół staromiejski

2. Przemyśl – Twierdza Przemyśl

3. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy

4. Gdańsk –  Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności

5.  Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową

6. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny

7. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

8. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu

9.  Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek

10. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko

11. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

12. Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha

13. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej

14. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów

Więcej informacji na stronie:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1210,100-pomnikow-historii-na-stulecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-pleng.html

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1210,100-pomnikow-historii-na-stulecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-pleng.html