Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO na Konferencji Turystycznej w Świdnicy

W dniach 10 – 11 października  br. w Świdnicy odbyła się konferencja Kongresu Turystyki Polskiej „Jak złowić turystę w sieć? Sieciowe produkty turystyczne w czasach experience economy”, która została zorganizowana przez miasto Świdnicę, Lokalną Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Dolnośląską Izbę Turystyki oraz Fundację Symbioza.

W programie konferencji znalazło się dziewięć sesji: plenarnych, tematycznych, warsztatowych oraz panele dyskusyjne. W ich trakcie można było dowiedzieć się m.in. jak tworzyć zadowolenie gości, za które będą chcieli zapłacić, jak turyści doświadczają świata, jak połączyć rozproszonych w turystyce i jaką rolę odgrywają w tym ekomuzea, spojrzeć na produkty sieciowe jako źródło nadzwyczajnych wrażeń turystycznych, poznać modele tworzenia sieciowych produktów turystycznych, organizacyjne i informatyczne wsparcie rozwoju sieciowych produktów turystycznych na przykładzie szlaków kulturowych i tematycznych pakietów lokalnych, porozmawiać o warunkach powodzenia inicjatyw sieciowych w turystyce, sposobach kształtowania nadzwyczajnych doświadczeń gości w oparciu o sieć relacji regionalnych.

Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO zaprezentowała podczas konferencji swoje stoisko promocyjne, na którym znalazły się materiały promocyjne zarówno Ligi, jak i jej poszczególnych członków. Ponadto Prezes Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO Zbigniew Fiderewicz wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Polskie miasta UNESCO i ich doświadczenia w sieciowaniu produktów i budowaniu zadowolenia turystów” (prowadzonym przez prof. dr hab. Magdalenę Kachniewską) oraz „Samorząd terytorialny jako kreator i współtwórca sieciowych produktów turystycznych” (prowadzonym przez Prezydent Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską).